Αγαπημένα 0

STANDARD 100 by OEKO-TEX® Πιστοποίηση

STANDARD 100 by OEKO-TEX® Πιστοποίηση

Τι σημαίνει;

Αν ένα ρούχο φέρει την πιστοποίηση STANDARD 100 by OEKO-TEX®, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα τα υλικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το ρούχο πχ οι κλωστές, τα κουμπιά κοκ, έχουν περάσει από τεστ για επιβλαβείς ουσίες κι ως εκ τούτου είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο και φιλικές προς το περιβάλλον.

Τα τεστ διενεργούνται από ανεξάρτητα συνεργαζόμενα ινστιτούτα βάση των εκτενών κριτηρίων OEKO-TEX®. Στα τεστ λαμβάνονται υπόψιν πολυάριθμες απαγορευμένες και μη-απαγορευμένες ουσίες, οι οποίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Σε πολλές περιπτώσεις τα όρια των STANDARD 100 είναι πιο αυστηρά από τις εθνικές και διεθνείς προϋποθέσεις.

Οι κατάλογοι των κριτηρίων ανανεώνονται κάθε χρόνο και επεκτείνονται βάση της νέας επιστημονικής γνώσης και της νομοθεσίας.

Δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο για κάθε πελάτη να γνωρίζει τη νομοθεσία που αφορά στις επιβλαβείς ουσίες ανά πάσα στιγμή, οι ειδικοί των OEKO-TEX® ινστιτούτων φροντίζουν γι'αυτό.

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex